Tłumaczenia medyczne – czyli dlaczego warto powierzyć je specjalistycznemu tłumaczowi przysięgłemu?

Udostępnij znajomym...

Czym charakteryzują się tłumaczenia medyczne?

W oparciu o definicję tłumaczenia medyczne stanowią jeden z najbardziej skomplikowanych odłamów tłumaczeń. Jest to przetłumaczona dokumentacja medyczna danego pacjenta (lub grupy pacjentów), do której zaliczają się między innymi historia chorób danego pacjenta, zrealizowane recepty oraz przyjmowane leki i antybiotyki, wypisy ze szpitala, czy też wyniki badań i przeprowadzonych w przeszłości operacji. Tłumaczenia medyczne charakteryzują się niezwykła trudnością w wykonaniu i jednocześnie dbałością o szczegóły.

Od tłumacza przysięgłego dokumentacji medycznej wymagana jest przede wszystkim fachowa wiedza zarówno pod kątem medycznym jak i językowym. Bardzo często zdarza się, iż pacjent jest przenoszony do placówki medycznej z jednego do drugiego kraju. Wówczas tłumacz przysięgły lub biuro tłumaczeń muszą nie tylko znać dobrze literaturę medyczną z danej dziedziny ale też posiadać pewną wiedzę z zakresu łaciny, ponieważ językiem medycyny na całym świecie jest łacina. Dodatkowa trudność wynika z faktu, iż świat medycyny, a zwłaszcza przyjmowanych przez pacjentów lekarstw jest dosyć złożony. Dlatego też tłumaczenie dokumentów dotyczących przyjmowanych przez daną osobę leków jest niezwykle istotne. Stanowi to informacje bazowe dla dalszego procesu leczenia pacjenta, takiego jak konieczność przeprowadzenia operacji czy przedłużenie wizyty w szpitalu.

Jaki jest zakres tłumaczeń medycznych?

Tłumaczenia medyczne swoim zasięgiem obejmują bardzo szeroki zakres dokumentacji medycznej. Są to wszelkiej maści dokumenty, które dotyczą aktualnego stanu zdrowia danego pacjenta, historię jego chorób oraz przebytych operacji. Do tego typu dokumentacji można zaliczyć m.in:

 • Dokumentacja medyczna oraz kliniczna – obejmuje ona podstawowe dane medyczne na temat danej osoby, historię przyjmowanych lekarstw, historię przebytych chorób oraz pobyty w szpitalach i innych placówkach medycznych;
 • Opinie lekarskie oraz wyniki badań pacjentów – są to tłumaczenia wyników badań, zaleceń oraz orzeczeń lekarzy na temat danego pacjenta;
 • Recepty oraz mowy medyczne – jest to tłumaczenie dokumentów, które stwierdzają jakie leki oraz w jakich dawkach były przyjmowane przez danego pacjenta
 • Wypis ze szpitala – są to stricte tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentacji z pobytu w szpitalu danej osoby, okresu trwania pobytu w szpitalu oraz przebytych operacji;
 • Artykuły medyczne – w ich skład wchodzą tłumaczenia tekstów przemówień, sympozjum. tekstów szkoleń medycznych czy też wystąpień na różnego rodzaju eventach;
 • Oprogramowanie, które jest wykorzystywane w medycynie  – jest to jeden z najrzadszych rodzajów tłumaczeń medycznych. Stanowi on tłumaczenia oprogramowania do obsługi danego systemu medycznego czy też sprzętu wykorzystywanego podczas operacji lub leczenia w szpitalu.

Kto może być tłumaczem tekstów medycznych?

Z racji tego, iż tłumaczenie tekstów medycznych wymaga odpowiednich kwalifikacji, tłumaczem przysięgłym z medycyny może być jedynie osoba mająca szeroką wiedzę w tej dziedzinie, niezbędną do ich wykonywania, oraz najlepiej kontakty z lekarzami, z którymi w razie potrzeby może się skonsultować. Najczęściej można spotkać się z wyspecjalizowanymi w danym obszarze biurami tłumaczeń lub pracującymi w nich tłumaczami przysięgłymi, którzy oprócz zdanego egzaminu na tłumacza przysięgłego, muszą również jak najlepiej znać dany dział medycyny. Dodatkowo, niektóre tłumaczenia medyczne wymagają, aby dokument został skonsultowany z lekarzem w celu weryfikacji czy został on poprawnie wykonany.

Co ciekawe, rolę tłumacza może również pełnić lekarz. Jednak oprócz znajomości zagadnień medycznych oraz umiejętności językowych potwierdzonych certyfikatami musi on również wykazywać się następującymi cechami oraz umiejętnościami takimi jak:

 • wiedza z zakresu anatomii oraz fizjologii;
 • znajomość zagadnień oraz terminologii medycznej w obcym języku;
 • umiejętność redagowania oraz poprawiania tłumaczonych tekstów i dokumentacji medycznej.

Jak wygląda procedura tłumaczenia tekstów medycznych?

Proces tłumaczenia oraz weryfikacji dokumentacji medycznej jest prosty, jednak składa się z kilku bardzo ważnych kroków. Na samym początku tekst musi zostać poddany wstępnej analizie specjaliście w danej dziedzinie oraz zostać przetłumaczony. Z reguły jest to tłumacz dokumentacji medycznej lub lekarz. Takie działanie pozwala na uniknięcie pomyłek oraz błędów, które mają wpływ na jakość samego tłumaczenia. Następnie jest on po przetłumaczeniu poddawany weryfikacji pod kątem merytorycznym oraz stylistycznym przez innego tłumacza przysięgłego. Na końcu dokument trafia do biura tłumaczeń. Każdy dokument oprócz jak najlepszej jakości tłumaczenia musi być napisany w sposób rzetelny oraz zrozumiały dla innego lekarza.

Ostatnim etapem tłumaczenia medycznego, występującym dość rzadko, ale czasami niezbędnym, jest przeprowadzenie weryfikacji ze specjalistą w danej dziedzinie medycyny z zagranicy. Taka osoba jest w stanie ostatecznie zweryfikować daną dokumentację medyczną, zadać dodatkowe pytania do kwestii nie do końca zrozumiałych i zgłosić ewentualne poprawki. Dopiero po weryfikacji i zatwierdzeniu ze strony specjalisty dokument może wejść w życie i być oficjalnym tłumaczeniem na język obcy.

Dlaczego wysoka jakość tłumaczeń medycznych jest tak istotna?

Wysoka jakość tłumaczeń tekstów medycznych jest bardzo istotna z wielu powodów. Można do nich zaliczyć przede wszystkim:

 • Baza wiedzy dla kolejnego lekarza – dobre tłumaczenia medyczne są niezwykle istotne głównie dla lekarzy w drugim kraju, do którego trafia pacjent. To na nich spoczywa odpowiedzialność leczenia osoby oraz podawania jej lekarstw czy wdrażanie odpowiedniego leczenia. Aby móc przeprowadzić to sprawnie i nie zagrozić zdrowiu ani życiu pacjenta muszą oni posiadać jak najbardziej wyczerpującą i dokładną dokumentację;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi – jakość przetłumaczonych tekstów ma bezpośredni przekład na zdrowie oraz życie pacjenta. Jeśli teksty są przetłumaczone w sposób niezrozumiały lub występują złe nazwy leków może to zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Takie działania powodują, iż pacjent może przyjmować złe lekarstwa, operacja może przebiec w nieprawidłowy sposób lub pacjent będzie przyjmował lekarstwa, które nie mają wpływu na poprawę jego stanu zdrowia. Takie zaniedbanie może doprowadzić do powikłań, pogorszenia się stanu zdrowia, a w najgorszym wypadku – śmierci;
 • Łatwość w zrozumieniu i odczytaniu dokumentacji – każdy lekarz zapoznając się z dokumentacją medyczną musi być pewien, iż jest ona należycie wykonana oraz w zrozumiały sposób przedstawia stan zdrowia pacjenta. Im łatwiej można odczytać historię chorób pacjenta, np. z wypisu ze szpitala, czy też nazwy oraz dawki przyjmowanych lekarstw tym szybciej można wdrożyć proces leczenia czy też przebyć odpowiednią operację;
 • Dobra komunikacja z pacjentami – w dzisiejszych czasach coraz więcej osób przemieszcza się i podróżuje. Również w celach leczniczych. Trafiając do szpitala lub innej placówki medycznej za granicą lekarz nie będzie w stanie odczytać dokumentacji medycznej jeśli nie zna on języka jakim posługuje się obcokrajowiec. Z tego powodu dobre tłumaczenie dokumentacji medycznej może w znaczący sposób przyspieszyć i ułatwić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w sytuacji takiej jak wypadek czy konieczność przeprowadzenia operacji.